Çocuk Ve Ergen Danışmanlığı

Danışmanlık Bilgisi

Çocuk ruh sağlığı, gelişimsel olarak 0-18 yaş aralığında bulunan bireylerin sahip olduğu yetenekleri kullanabilmesini, yaşamdaki güçlüklerle baş edebilmesi üretken ve verimli olabilmesi, ait olduğu gelişimsel döneme uygun bilişsel, duygusal ve davranışsal özellikler gösterebilmesini içeren iyi olma hali olarak tanımlanabilir. Bireyler her zaman anlatılan şekilde olamayabiliyor. Bu durumda terapi devreye giriyor. Terapide çocukla ortak amaçlar belirlenir, çocuk gözlemlenir, aktif olarak dinlenir, değişim kolay bir hale getirilir ve aile ile görüşülür. Çocuklarda görülen psikolojik sorunlar sıklıkla şunlardır:
• Konuşma bozuklukları
• Öğrenme bozuklukları
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
• Duygu durum bozukluğu
• Otizm
• Özgül Öğrenme Güçlüğü
• Yeme bozukluğu
• Tikler
• Dışa atım bozuklukları
• Bipolar bozukluk
• Kaygı Bozuklukları
• Nörogelişimsel Bozukluk