Özel Öğrenme Güçlüğü

Danışmanlık Bilgisi

Özgül Öğrenme Güçlüğü bir nörogelişimsel bir bozukluktur. Özgül Öğrenme Bozukluğu; zeka geriliği veya Dikkat Eksikliği Bozukluğu değildir.
Bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir. Okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 5 ila 15'i bir öğrenme güçlüğü ile mücadele etmektedir. Öğrenme bozukluğu olanların tahmini yüzde 80'i özellikle okuma bozukluğuna sahiptir. Okuma bozukluğuna disleksi de denilmektedir. Bu tür becerilerle ilgili zorluklar, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi derslerin öğrenilmesinde sorunlara neden olabilir ve günlük faaliyetleri etkileyebilir. Genellikle okul yıllarında başlar ama etkilenen okul becerileri tam olarak kendini göstermeyebilir (zamanla sınırlı sınavlar, az zamanda uzun karmaşık raporları okuma, okulda aşırı yüklenme durumlarında ortaya çıkar).
Öğrenme güçlüğü olan bireylerde aşağıdakiler gözlenmektedir.
1.Sözcük okumanın yanlış, yavaş ya da çok çaba gerektiriyor olması
2.Okunanın anlamını anlama güçlüğü
3. Harf harf söyleme yazma güçlükleri
4. Yazılı anlatım güçlükleri
5. Sayı algısı, sayı gerçekleri ya da hesaplama güçlükleri
6. Sayısal akıl yürütme güçlükleri