Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dil ve Konuşma Bozukluğu

Kategori:
Danışmanlık Bilgisi

Günümüzde çekirdek aile yapısının yaygınlaşması çocukların geniş aile yapısında olduğu gibi çok sayıda yetişkinle iletişim kurmasına imkân vermemektedir. Ayrıca ebeveynlerin çalışması da çocukların bakıcılar tarafından yetiştirilmesi ve az sayıda yetişkin ile iletişim kurmasında neden olmaktadır. Bununla birlikte yaşadığımız çağın getirdiği teknolojik gelişmeler ile geleneksel medya ve yeni sosyal medya araçları ebeveynlerin çocukları ile daha az iletişim kurmasına ve daha az konuşmasına neden olmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerden ötürü çocuklarda sıklıkla geç konuşma, konuşa güçlüğü ve kekeleme gibi sorunlara rastlanmaktadır. Dil gelişimi çocukların öğrenmesinde ve sosyalleşmesinde son derece önemli bir yere sahip olduğu için bu durum çocukların eğitim hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrenen Aile Danışmanlık Merkezi bünyesinde bulunan uzmanlar bu ve benzeri sorunları aşmanızda sizlere yardımcı olacaktır. Hemen uzmanlarımızla iletişime geçerek çocuklarınızın bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine olumlu bir katkı sağlamak için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.