Özel Eğitim Danışmanlığı

Danışmanlık Bilgisi

Bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları açısından bazı çocuklar akranlarından farklı olabilir. Bu tür çocukların eğitimine “özel eğitim” adı verilir ve bu eğitimler özel olarak eğitim almış olan eğitimciler tarafından yapılır. Özel eğitim öğretmenleri üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun olur. Özel eğitimle üstün yetenekli çocukların yetenekleri daha da artırılmaya çalışılırken akranlarına göre yetersiz olan çocukların yetersizlikleri engele dönüşmeden geliştirilmeye çalışılır. Özel eğitimin amacı çocukların akranları ile kaynaşarak toplumla uyumlu bir şekilde yaşamasına katkı sağlamaktır. Özel eğitimle çocuklara başta öz bakım becerileri ile temel yaşam becerileri öğretilir. Bu sayede çocukların kendi kendilerine yeterli olmaları hedeflenir. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına göre belirlenen özel eğitimin amaçları ve kapsamı 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) ayrıntılı olarak belirtilmiştir (https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf).
Öğrenen Aile Danışmanlık Merkezi olarak görme ve işitme engelli çocukların gelişimine olumlu katkı sağlamak amacıyla alanında uzman olan özel eğitimcilerimiz tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.