Dr. Zülfikar Özkan

Dr. Zülfikar Özkan
Aile Hukuku Danışmanı

Mail: zulfikarozkan@ogrenenaile.com.tr

 


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk Fakültesi

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1978

Y. Lisans

Sosyal Siyaset Anabilim dalı

İstanbul Universitesi

1980

Doktora

 Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme

İstanbul Üniversitesi

1998

Yrd. Doçentlik

 Sosyal Hizmetler

Üsküdar Üniversitesi

 2012

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Türkiye/nin Şehirleşmesi İstanbul, 1980.  Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

Doktora Tezi (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Türkiye’de Boşanmaların Sebep ve Sonuçları.  İstanbul, 1998

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven

 

 

 

Dil Seviyesi: 

Diller

Orta

İyi

Çok iyi

İngilizce

 X

 

 

Akademik Görevler :  

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

  1995 -2002             :   Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yükse                Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi.(7 yıl)

1995-2002

Öğr. Gör.  

 Beykent Üniversitesi: Yüksek Lisans Programında,   Eğitim Hukuku, Sağlıkta İletişim Teknikleri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetiminde Güncel sorunlar(Yüksek Lisansta)

20-2012

Öğr. Gör.  

 

 

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

 Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkan V.

 

Ekim 2012

Haziran- 2014. Üsküdar Üniversitesi- İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Sosyoloji Bölümünde görevlendirme.

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

 Sağlık İletişimi

  2

 

  2

 

 

 

 

Yaz

Sağlık İletişimi

 

  2

  2

 110

2012-2013

Güz

İletişim Becerileri

3

0

60

 

 

Sosyolojiye Giriş

 

4

0

8

 

ESERLER

 

 

ESERLER

 

 1. Mutluluk ve Başarı yolları, Hayat Yayınları. İstanbul. 1999
 2. Bilgeliğe Yöneliş, Kişisel Gelişimin Dinamikleri, Hayat Yayınları. İstanbul, 2000
 3. Zihinsel Terapi, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015,
 4.   Mutlu Yuva-Mutlu Yaşam, Gizmor. İstanbul. 2005
 5. NLP Teknikleriyle Aile içi İletişim, Hayat Yayınları. İstanbul. 2006
 6. AYRILAMAZSINIZ, Ailede Huzurlu Yaşam Önerileri, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015
 7. Kazandıran Beden Dili, Hayat Yayınları. İstanbul. 1997
 8. Duygusal İletişim, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015.
 9. 66 Soruda Sağlıkta İletişimin Gücü, Optimist Yayınları. İstanbul. 2011
 10. Kendinle Barışmak- İç İletişimin İyileştirici Gücü, KOCAV Yayınları, İstanbul, 2017
 11. Sosyal İlişkilerin İyileştirici Gücü, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018.

 

Alıntılar

 1. Cevdet Kılıç, Bilgelik Hikâyeleri, İnsan Kitap, İstanbul, 2009.

                Alıntının yapıldığı kitap: Bilgeliğe Yöneliş, Kişisel Gelişimin Dinamikleri

 1. Tuncer Elmacıoğlu, Dinlerin Kardeşliği, Yediveren Yayınları, İstanbul, 2011.

Alıntının yapıldığı kitap: İletişimde Kalp Köprüsü

 1. Hasan Basri Yazıcı. Mutluluk Yolculuğu, Pan yayıncılık, İstanbul. 2009

Alıntının yapıldığı kitaplar: Bilincin Gücü, NLP Teknikleriyle Aile içi İletişim, Kazandıran Beden Dili,

">

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk Fakültesi

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1978

Y. Lisans

Sosyal Siyaset Anabilim dalı

İstanbul Universitesi

1980

Doktora

 Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme

İstanbul Üniversitesi

1998

Yrd. Doçentlik

 Sosyal Hizmetler

Üsküdar Üniversitesi

 2012

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Türkiye/nin Şehirleşmesi İstanbul, 1980.  Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

Doktora Tezi (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Türkiye’de Boşanmaların Sebep ve Sonuçları.  İstanbul, 1998

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven

 

 

 

Dil Seviyesi: 

Diller

Orta

İyi

Çok iyi

İngilizce

 X

 

 

Akademik Görevler :  

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

  1995 -2002             :   Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yükse                Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi.(7 yıl)

1995-2002

Öğr. Gör.  

 Beykent Üniversitesi: Yüksek Lisans Programında,   Eğitim Hukuku, Sağlıkta İletişim Teknikleri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetiminde Güncel sorunlar(Yüksek Lisansta)

20-2012

Öğr. Gör.  

 

 

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

 Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkan V.

 

Ekim 2012

Haziran- 2014. Üsküdar Üniversitesi- İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Sosyoloji Bölümünde görevlendirme.

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

 Sağlık İletişimi

  2

 

  2

 

 

 

 

Yaz

Sağlık İletişimi

 

  2

  2

 110

2012-2013

Güz

İletişim Becerileri

3

0

60

 

 

Sosyolojiye Giriş

 

4

0

8

 

ESERLER

 

 

ESERLER

 

 1. Mutluluk ve Başarı yolları, Hayat Yayınları. İstanbul. 1999
 2. Bilgeliğe Yöneliş, Kişisel Gelişimin Dinamikleri, Hayat Yayınları. İstanbul, 2000
 3. Zihinsel Terapi, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015,
 4.   Mutlu Yuva-Mutlu Yaşam, Gizmor. İstanbul. 2005
 5. NLP Teknikleriyle Aile içi İletişim, Hayat Yayınları. İstanbul. 2006
 6. AYRILAMAZSINIZ, Ailede Huzurlu Yaşam Önerileri, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015
 7. Kazandıran Beden Dili, Hayat Yayınları. İstanbul. 1997
 8. Duygusal İletişim, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015.
 9. 66 Soruda Sağlıkta İletişimin Gücü, Optimist Yayınları. İstanbul. 2011
 10. Kendinle Barışmak- İç İletişimin İyileştirici Gücü, KOCAV Yayınları, İstanbul, 2017
 11. Sosyal İlişkilerin İyileştirici Gücü, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018.

 

Alıntılar

 1. Cevdet Kılıç, Bilgelik Hikâyeleri, İnsan Kitap, İstanbul, 2009.

                Alıntının yapıldığı kitap: Bilgeliğe Yöneliş, Kişisel Gelişimin Dinamikleri

 1. Tuncer Elmacıoğlu, Dinlerin Kardeşliği, Yediveren Yayınları, İstanbul, 2011.

Alıntının yapıldığı kitap: İletişimde Kalp Köprüsü

 1. Hasan Basri Yazıcı. Mutluluk Yolculuğu, Pan yayıncılık, İstanbul. 2009

Alıntının yapıldığı kitaplar: Bilincin Gücü, NLP Teknikleriyle Aile içi İletişim, Kazandıran Beden Dili,

Danışmanlıklar
Aile Danışmanlığı
Aile danışmanlığı veya aile terapisi, sağlıklı ve işlevsel aile ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için bir yöntemdir. Amaç, ailedeki sorunları belirlemek ve ele almaktır. Bu sorunlar duygusal, psikolojik veya davranışsal olabilir.
İncele
Aile Danışmanlığı