Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

  • Toplumdaki engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak ve projeler hazırlamak,
  • Yaşlı nüfusumuza yönelik gönüllü eğitim programları düzenlemek,
  • Çocuk esirgeme kurumu bünyesindeki kurumlara eğitimler düzenlemek,
  • Kadın sığınma evlerinde kalan kadınlara eğitimler düzenlemek,
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak;
    • Sempozyum, farkındalık çalışması, yasa teklifi, proje, bilinçlendirme çalışması, kurumsal iş birliği ve destek vb.