Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız

  • HİZMET ALANLARIMIZ
 • Bireysel danışmanlık, 
 • Çocuk ve ergen danışmanlığı,
  • Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
  • Çocukluk çağı sorunları,
  • Okul korkusu,
  • Okula hazır oluş süreçleri,
 • Aile danışmanlığı;
  • Aile içi iletişim,
  • Aile eğitimi,
  • Evlilik öncesi eğitimi,
  • Anne-baba tutumları,
  • Boşanma süreci yönetimi,
 • Cinsel terapi,
 • Öğrenci koçluğu,
  • Hızlı okuma teknikleri,
  • Hafıza teknikleri,
  • Sınav kaygısı ile baş etme,
  • Ders ve okul başarısızlığı,
  • Oyun ve masal terapisi,
  • Üstün yetenekli çocuklar,
 • Özel öğrenme güçlüğü (Disleksi),
 • Davranış bozuklukları,
  • Fobiler,
  • Kaygı bozuklukları,
  • Kişilik bozuklukları,
  • Dil ve konuşma bozuklukları,
  • Obsesif Kompulsif Bozukluklar (Takıntı ve Tekrarlar),
  • Yeme bozuklukları (Bulimia, Anoreksiya),
 • Madde bağımlılığı,
 • Yaşam koçluğu,
  • Mesleki yönelim ve kariyer danışmanlığı,
  • Ailelere sağlıklı beslenme ve spor danışmanlığı sunmak.
  • Süper baba eğitimi
  • Yalnızlıkla baş etme eğitimleri
  • Yaşasın Yaşlılık: Başarılı yaş alma; Kaliteli yaşlan ma! Hep genç kal; Geriatrik danışmanlık
 • Obezite,
  • Sağlıklı beslenme danışmanlığı
 • Duyguların yönetimi:
  • Öfke kontrolü,
  • Sosyal fobi,
  • Stresle başa çıkma ve
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Yas süreci destek programı,
 • Aile hukuk danışmanlığı
 • Testler; Psikometrik testler,