Aile Danışmanlığı

Danışmanlık Bilgisi

Aile danışmanlığı veya aile terapisi, sağlıklı ve işlevsel aile ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için bir yöntemdir. Amaç, ailedeki sorunları belirlemek ve ele almaktır. Bu sorunlar duygusal, psikolojik veya davranışsal olabilir. Aile danışmanlığına yönelik birçok yaklaşım, aile sistemleri teorisinden yararlanmaktadır. Bu yaklaşım ailelerin birbirinden bağımsız bir şekilde tedavi edilmesinden çok aileyi bir bütün olarak görür ve bu şekilde terapi yapar. Aile sistemleri teorisine göre, bir aile üyesindeki değişiklikler, ailenin diğer bireylerindeki değişiklikleri de etkileyecektir.
Danışmanlığın faydaları aileden aileye göre değişmektedir. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.
• Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti ile çiftleri evlilik hayatına hazırlamak.
• Sağlıklı sınırlar geliştirmek
• Ailenin problem çözme becerilerini geliştirmek
• Aile ilişkisini geliştirmek
• Bireyin aile içindeki rolünü tanımlamak
• Ailedeki diğer bireylerin düşüncelerini daha iyi anlamak
• Aile içindeki çatışmaları çözmek, aile içi iletişim kalitesinin artırılması amacıyla verilecek olan danışmanlık hizmetleri ile aile mutluluğunuzun artmasına katkı sağlamak.
• Daha iyi çocuk- ebeveyn ilişkisi geliştirmek
• Başarılı bir aile ve evlilik inşa etmek
• Aile yapısını güçlendirmek
• Benlik saygısı oluşturmak
• Anne-baba tutumları konusunda danışmanlık hizmeti vererek çatışma yönetimi ve çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.
• Cinsel terapi danışmanlığı ile eşler arasında yaşanan biyolojik ve psikolojik kaynaklı cinsel sorunların ortadan kaldırılarak aile mutluluğunun artmasına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
• Boşanma süreci yönetimi danışmanlığı ile ailenin sürdürülebilirliği için mümkün olan çabayı gösterirken boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda ailenin psikolojik olarak zarar görmemesi için boşanma sürecini bilimsel olarak yönetmek amaçlanmıştır. Bu yönüyle başarılı bir süreç yönetimi için danışmanlık hizmeti verilmektedir.