Okul Öncesi Eğitimi Danışmanlığı

Danışmanlık Bilgisi

Erken çocukluk eğitimi olarak da adlandırılan okul öncesi eğitimi, çocukları hem hayata hem de bir üst eğitim kademesine hazırlar. Bu yönüyle okul öncesi dönemi, çocuk eğitiminde en temel gelişim basamağı olarak kabul edilir. Çocuklar bilişsel, duygusal, sosyal, ruhsal ve psikomotor özellikler bakımından erken çocukluk döneminde hızlı bir gelişim gösterir. Bu yönüyle okul öncesi eğitimi çocukların eğitim hayatının yanında bütün hayatını etkileyen temel alışkanlıkların edinildiği bir dönemdir. Çocukların dil gelişimi de okul öncesi döneminde gelişir. Oyun ve etkinliklerle öğrenme bu dönemdeki çocukların en belirgin özellikleri arasındadır.
Çocuk gelişiminde genetik faktörlerden daha etkili olan faktör, çevresel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Çevresel faktörlerin birinci halkası aile ortamı ile akraba ve komşulardan oluşur. Teknolojinin etkisinin, yaşadığımız yüz yılda artması ile medyanın, çocuk üzerinde bıraktığı izler sosyal çevrenin rolü olarak belirtilebilir. Özellikle son yıllarda sosyal medya ve internet teknolojilerinin sıklıkla kullanılması ile yakın geçmişte TV için elektronik bakıcı tabiri kullanılırken, bugün sosyal medya araçları çocukların en yakın arkadaşı durumuna gelmiştir. Çocuklara bakıcılık yapmaktan zaman zaman bunalan ve kafasını dinlemek isteyen anneler ya da çocuk bakıcıları akıllı telefon ve tabletleri yardımcı çocuk bakıcısı gibi kullanmaktadır.
Sosyal çevrenin aile dışında etkili olduğu ikinci en önemli halkayı okul oluşturur. Çocuk okulda öğretmen kavramıyla tanışır ve yeni arkadaşlar edinir. Böylece sosyal çevreden gelen etkilere daha açık hale gelir. Böylece erken çocukluk dönemindeki çocukların eğitiminde aileden daha etkili olan çevresel faktör, okul ve öğretmen kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olmakla birlikte okul öncesi dönemi öğretim değil bir eğitim dönemi olduğu için çocuk bu dönemde oyun ve etkinliklerle davranış değişikliği kazanır.
Çocukların eğitiminde öğretmenin en yakın yardımcısı ebeveynlerdir. Okul öncesi dönemde Aile Katılımı ve Eğitimi bu yönüyle son derece değerlidir. Aile katılımı ile ebeveynlerden çocuklarının okuldaki eğitimini evde devam ettirmeleri beklenir. Bu sayede okulda edinilen kazanımların evde desteklenmesi amaçlanır. Fakat aile katılımı bu kadar önemli olduğu halde uygulanması pek de kolay olmamaktadır.
Öğrenen Aile Danışmanlık Merkezi olarak aile eğitimine ve gelişimine her türlü desteği vermeyi hedefliyoruz. Aile eğitiminin amacı, mutlu ve huzurlu yuvalar kurmak olmalıdır. Mutlu yuvalarda mutlu ve sağlıklı çocuklar yetişir. Sağlıklı çocukların yetişmesi için de aile ortamında sağlıklı bir iletişim ortamının yaşanması gerekir. Bu ortamların sağlanması için ailelere uzmanlarımız tarafından bilimsel ve akademik destek verilmektedir.
Okul öncesi eğitiminde etkinlik merkezli eğitim ve oyun son derece önemli bir yer tutar. Öz bakım becerileri, sağlıklı beslenme alışkanlığı, dil becerisinin gelişimi, motor becerilerinin gelişimi, hareket becerilerinin gelişimi ile çocukların çevresini gözlemlemesi, algılaması ve gördüklerini fark etmesi son derece önemli bir yer tutmaktadır.
Öğrenen Aile Danışmanlık Merkezi olarak okul öncesi eğitiminde hem öğretmenlere hem de ailelere eğitim ve danışmanlık desteği vermeyi hedefliyoruz. Hem okul öncesi eğitiminin gelişmesi hem eğitim ortamlarının zenginleşmesi için proje geliştirmeyi öngörüyoruz. Bu amaçla uygun eğitim araç ve gereçlerinin geliştirilmesi, basılı materyallerin hazırlanması için okul öncesi eğitimi alanına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Alanında uzman olan akademisyenler ve uzmanlarla desteklenmiş güçlü danışman kadromuzla okul öncesi eğitimi alanında eğitim kalitesinin artmasına değer katmayı hedefliyoruz.