Aile Danışmanlığı Uygulaması ve Aile Terapisi Kavramları

Aile Danışmanlığı Uygulaması ve Aile Terapisi Kavramları

Aile Danışmanlığı Uygulaması ve Aile Terapisi Kavramları

Aile toplumun en önemli yapı taşı niteliğindedir. Aile kurumu kendine has bir denkleme sahiptir. Ailenin ekosisteme benzer bir işleyişi vardır. Aile adeta toplumun gelişimini ve değişimini yansıtan bir barometre gibidir. Barometre hava basıncını ölçen bir aletin adıdır. Basınç değişimlerine göre rüzgâr ve yağış sistemlerinin yönü ve şiddeti değişir. Bu bakımdan hava basıncındaki değişimler iklim bilimciler tarafından dikkatle takip edilir. Aile kurumundaki değişimler de toplumsal fırtınaların habercisi olan bir barometreye benzetilebilir.

Aile içinde zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Sorunların yaşanması ve sorunlarla yaşamak normal karşılanmalıdır. Normal olmayan sorunların çözüm yollarının araştırılmamasıdır. Ailede yaşanan sorunların çözülmesi için Aile Danışmanlık Uygulamaları ve Aile Terapi Uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında literatürde bilimsel çalışmalara rastlanmaktadır. Aile danışmanlık hizmetlerinin kapsamını ve sınırlarını çizmesi açısından bu çalışmalar aydınlatıcı olabilir. Aşağıda linkini verdiğimiz makale bu konuda yararlı olabilecek güzel bir kaynak niteliğindedir. Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler okuyabilir.

Kaynak:

Atılgan, T., 2016, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 5, Sayı: 7, S: 2208-2217 Aile Danışmanlığı Uygulaması: Dünü, Bugünü ve Yarını.

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/226741

 

Öğrenen Aile Danışmanlık Merkezi