Aile Danışmanlığında Bazı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama Örneği

Aile Danışmanlığında Bazı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama Örneği

Aile Danışmanlığında Bazı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama Örneği

Aile üyeleri arasında kurulacak olan sağlıklı bir iletişim, aile mutluluğuna önemli katkılar sağlayabilir. Aynı zamanda bir arada yaşayan insanlar arasında zaman zaman iletişim çatışmaları yaşanabilir. Bu çatışmaların şiddeti arttığında ve çözülemez duruma geldiğinde aile kurumuna büyük zararlar verebilir. Birbirini severek ve isteyerek evlenen iki insanın yaşadığı iletişim çatışmaları yüzünden, boşanmanın eşiğine geldiği birçok vaka vardır.

Aile ortamında yaşanan sorunların çözümü için farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunları ana hatlarıyla Psikanalitik (Psikodinamik)Yaklaşım, Yapısal Aile Terapisi Yaklaşımı, Sistem Kuramı, Bilişsel/Davranışçı Yaklaşım, Stratejik Aile Terapisi, İletişim Modeli olarak sayabiliriz. Teori ve yaklaşımların bilinmesi önemli olmakla birlikte bu konuda yapılmış uygulama örneklerinin ortaya konulması teoriyi uygulanabilir ve değerli kılması açısından dikkatle incelenmelidir.

Demirbilek (2015), tarafından yapılan bir uygulama örneğinde; aile danışmanlığındaki yaklaşımlar ana hatlarıyla açıklanmış, aile danışmanlığı, aile hekimliği ve sosyal hizmet kavramı üzerinde durulmuş hem de bir iletişim çatışması sorunundan hareketle bir uygulama örneği sunulmuştur. Bu konuda daha detaylı ve doyurucu bilgi edinmek için aşağıdaki linki kullanarak ulaşacağınız bu akademik çalışmayı inceleyebilirsiniz.

 

Kaynak:

Demirbilek M. Aile Danışmanlığı: Bir Uygulama Örneği. TJFM&PC, 2016;10 (2):109-120

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206610